Eten als brandstof?

Eten is veel meer dan alleen brandstof voor je lichaam. Het is verweven met eomties, gewoonten, geschiedenis, je ouders, sociale relaties, je gedachten over jezelf en nog veel meer.

In deze les leer je welke emoties er horen bij het snaaien. Ik vraag je om iets heel erg lekkers voor jezelf te kopen en dat op te eten als je lekkere trek krijgt.

Observeer je gedachten, je gevoel, je lichaam.

De oefeningen in deze les:

Koop iets wat je heel lekker vindt en je eigenlijk niet mag van jezelf

  1. Wat doet deze opdracht met je gedachten en emoties?

2. Hoe reageert je lichaam nu?

3. Leg dit lekkers in de (koel)kast. Hoe voelt het nu?

4. Wat zijn je gedachten en je emoties? Trekt het lekkers aan je?

 

Krijg lekkere trek

en doe de oefening op deze pagina: Lekker trek

 

Kijk dan in de theorie

Pas als je de oefening onder punt 2 hebt gedaan kijk je in de theorie

Mmmmm lekker

en beantwoord je de volgende vragen:

  1. Herken je het proces?
  2. Kun je jezelf toestemming geven om iets dat je heel lekker vindt toch op te eten?
  3. Kun je er dan ook van genieten?