Het stellen van vragen

Om de juiste antwoorden te krijgen van de pendel, moet je eerst weten hoe je de juiste vragen stelt.

Dit is daarom een lesje vragen stellen.

Stel vragen waarop  maar 1 antwoord mogelijk is.

Dit zijn vragen die de volgende eisen hebben:

 • Vragen die met een ja of nee beantwoordt kunnen worden.
 • Korte vragen
 • Eenduidig
 • Eenvoudig
 • Duidelijk
 • Specifiek
 • Zonder waarde oordeel

Bijvoorbeeld:

 • “Heb ik vitamine A tekort? Kort en specifiek.
 • “Geeft dit voedingsmiddel me energie?”  Eenduidig en duidelijk.
 • “Kan mijn lichaam het aan om 14 kg af te vallen in 4 maanden?” Zonder waarde oordeel.

Dus niet de volgende typen vragen:

 • “Moet ik meer groente of fruit eten?” is niet eenduidig – splits deze vraag op in 2 vragen.
 • “Is rundvlees niet goed voor me?” is niet eenvoudig en niet duidelijk – maak van deze vraag een positief gestelde vraag: “Kan mijn lichaam rundvlees goed verteren?”
 • “Ben ik te dik?” is een vraag met een waardeoordeel en niet specifiek genoeg. Stel een vraag als: “Ben ik .. kg te zwaar?” of “Wat is voor mij een gezond gewicht?” De antwoorden op deze laatste vraag kunnen er veel zijn. Maar daar is een handigheidje voor.
Het pendelen van open vragen

Het is niet altijd nodig om een vraag te stellen met 1 antwoordcategorie. Je kunt ook antwoord krijgen op een vraag die meerdere antwoordcategorieën  heeft. Maar let op: de antwoordmogelijkheden moeten elkaar uitsluiten.

Voorbeelden:

 • “Hoeveel tabletten moet ik per dag innemen om meer energie te krijgen?”

Je hebt de categorieën 1 per dag, 2 per dag, 3 per dag enz.

Je kunt hardop de antwoordmogelijkheden opnoemen en wacht dan tot de pendel reageert. Bij een ‘nee’ ga je verder omhoog, bij een ‘ja’ stop je.

Ga er altijd van uit dat de pendel maar bij 1 antwoord een ‘ja’ geeft. Je kunt na een ‘ja’ nog een categorie verder opnoemen, maar dat is vrijwel altijd een ‘nee’. Als dat niet het geval is dan moet je uitzoeken waarom de pendel 2 mogelijkheden aangeeft. is er bijvoorbeeld sprake van een 1/2 tablet? Of moet je de ene dag 3 innemen en de andere dag 4?

Als je een hele lange lijst hebt, bijvoorbeeld met vitamines of diëten dan kun je de lijst opsplitsen in onderdelen. Stel dan de volgende – elkaar uitsluitende – vragen:

 • “Moet ik dieet 1 tot en met 10 volgen om 12 kg in 1 maand af te vallen?”
 • “Moet ik dieet 11 tot en met 20 volgen om 12 kg in 1 maand af te vallen?”

Als je een ‘ja’ krijgt bij diëten 1 t/m 10 dan ga je die weer opsplitsen in:

 • “Moet ik dieet 1 tot en met 5 volgen om 12 kg in 1 maand af te vallen?”
 • “Moet ik dieet 6 tot en met 10 volgen om 12 kg in 1 maand af te vallen?”

En zo verder.

Om aan het vragenstellen en de antwoorden van de pendel gewend te raken kun je het beste eerst een onderwerp nemen waar je mee bekend bent. Neem een onderwerp waarvan je de antwoorden gemakkelijk kunt controleren.

Bijvoorbeeld:

 • Voeding die je lust of niet lust.
 • Voeding die je partner of kind lust of niet lust.

Zet bijvoorbeeld 4 schaaltjes met voeding die je wel lust en niet lust neer. Dek dit af met een doek en laat iemand anders de schaaltjes husselen. Hou je pendel boven de doek boven een schaaltje en kijk wat er uit komt.

Dit kun je ook doen met eetbare en niet eetbare dingen. Vraag dan is dit eetbaar?

 • Neem de stadsplattegrond en vraag je af of er parkeerplek is op specifieke parkeerplaatsen als je om 15 uur daar aankomt. En ga daar dan heen op 15 uur.
 • Vraag de pendel hoeveel uur slaap je afgelopen nacht hebt gehad (niet eerst uitrekenen, maar pas als de pendel een uitslag heeft gegeven).
Vertrouw

Vertrouw op de uitslag van de pendel en ga niet de controle over de resultaten proberen te krijgen. Dan werkt het niet en krijg je onbetrouwbare resultaten.

Tips om dit te bereiken:

 • Doe de ontspanningsmeditatie.
 • Leg je denken naast je neer. Doe dat letterlijk in een visualisatie.
 • Spreek hardop uit: Ik vertrouw volledig op de pendeluitslag.
 • Wees nieuwsgierig naar het resultaat.
 • Wees een ontdekkingsreiziger. Als een klein kind dat de wereld ontdekt.
 • Wees creatief en experimenteer en doe dit met plezier.