Hoogsensitiviteit theorie

Hoogsensitiviteit

Elaine N. Aron, een Amerikaanse psychologe, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit. Uit diverse onderzoeken concludeert zij dat bepaalde mensen sterker geprikkeld worden dan anderen. Hoogsensitieve personen zijn gevoeliger voor pijn, genot, emoties, lichamelijke en geestelijk ervaringen, geluiden, geuren, smaak enzovoort. Zij nemen ook meer indrukken op en emoties van anderen. Ze zijn ook empathischer en worden snel beïnvloed door de stemming van anderen.

Deze gevoeligheid heeft gevolgen voor het eten en verteren van voedsel.

Bijvoorbeeld:

  • Er is een verhoogde gevoeligheid voor de effecten van cafeïne, alcohol en andere verslavende stoffen.
  • Honger heeft invloed op het humeur of concentratievermogen.
  • Het hebben van een sterk gevoel voor delicate geuren, smaken, textuur.
  • Raken snel overvoerd door sterke geuren, fel licht, harde geluiden.
  • Uit eten in een hamburgertent met fel licht, rode stoelen, harde muziek, veel mensen en de lucht van frituurvet. Het eten zal waarschijnlijk niet snel verteren omdat het lichaam in een stressreactie komt.
  • Dat geldt waarschijnlijk ook aan tafel met het gezin waar tijdens het eten ruzie ontstaat.

Als je lichaam in een stressreactie schiet dan wordt de energie niet meer gebruikt om voeding te verteren, maar voor een vecht of vluchtreactie. Een zebra die bijna opgegeten wordt door een leeuw bekommert zich niet meer om zijn lunch, maar wil rennen en wel zo snel mogelijk.

 

Lees meer:

Over Hoogsensitiviteit: