Flowerplex

De spirituele kant uitpendelen

In les 5 Waar komen je klachten vandaan?
heb je kunnen uitpendelen of een bepaalde klacht uit het lichaam, psyche of ziel komt.

De afgelopen lessen hebben we vooral gependeld op lichaam en geest. Deze les gaat over het uitpendelen van remedies die inwerken op psychisch en spiritueel niveau.

Flowerplex zijn homeopatische korrels van bloemessences met energetische bestanddelen van mineralen, planten en dieren. Flowerplexen werken in op bio-energetische patronen.

Onopgeloste emoties kunnen een lichaam energetisch uit balans brengen en daarmee een spirituele onbalans veroorzaken.

Flowerplexen ondersteunen bij:

  • het losmaken van geblokkeerde en onderdrukte energie
  • het verwijderen of neutraliseren van negatieve bio-energetische patronen
  • het versterken, ondersteunen en in balans brengen van de menselijke bio-energie

Er zijn 70 Flowerplexen en om deze te kunnen uitpendelen moet je schematisch te werk gaan zoals dat in de vorige les is besproken bij het pendelen met een biotensorkaart. Anders is het vrijwel niet te doen. Zie de les over Bach Bloesems

Hieronder vind je een biotensor-overzicht van de Flowerplexen.

Biotensor Flowerplex

Pendel als volgt – zowel voor de pendel als de biotensor:

Leg je hand boven aan de linker helft van de kaart links van  nummer 1

Stel de vraag: “Heb ik één van deze Flowerplexen nodig ?” Bij een ‘ja’ ga je door met punt 3. Bij een ‘nee’ ga je door met punt 4.

Leg bij een ‘ja’  je hand in het vak boven nummer 2 en stel je dezelfde vraag. Hou je hand dan bij een ‘ja’ boven nummer 3 en stel dezelfde vraag.

Ga bij een ‘nee’ in het vlak boven nummer 2 met je hand naar het vlak onder nummer 2 en stel dezelfde vraag. Pendel zo de juiste Flowerplex uit.

Leg bij een ‘nee’  bij vraag 2 je hand rechts van nummer 1 en stel je  dezelfde vraag als bij 2.

Als je de kolommen gevonden hebt dan doe je hetzelfde met de rijen. Leg je hand de bovenste helft van de kolom en stel weer de vraag onder punt 2.

Als je een pendel hebt kun je ook van deze kaart gebruikmaken. Dat gaat nog sneller.

Voor de pendel is een grote pendelkaart getekend waarin per vak 10 Flowerplexen zijn geplaatst. Zo pendel je eenvoudig de 10 waarvan je er 1 nodig hebt uit. Als je de sector met 10 hebt gependeld dan selecteer je weer als boven tot je die ene hebt gevonden.

Pendelkaart Flowerplex